WORKING HOURS
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : 8.00 น. ถึง 20.00 น.
CALL US
02-074-6439
MAIL US
admin@securityguardprogress.com

การฝึกอบรม

หลักสูตรในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การฝึกอบรมระเบียบวินัย

การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน

การฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม

การฝึกวิธีการช่วยเหลือบุคคลติดลิฟต์

การฝึกอบรมการจราจร 

การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว และการใช้เครื่องพันธนาการ

หลักในการรักษาความปลอดภัย

เครื่องแต่งกาย

อุปกรณ์ประจำกายพนักงานรักษาความปลอดภัย