WORKING HOURS
วันจันทร์ - วันอาทิตย์ : 8.00 น. ถึง 20.00 น.
CALL US
02-074-6439
MAIL US
admin@securityguardprogress.com

เกี่ยวกับเรา

บริษัท รักษาความปลอดภัยโพรเกรสอินเตอร์เทค จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส อินเตอร์เทค จำกัด รับดำเนินการด้านงานรักษาความปลอดภัยแก่ทรัพย์สิน สถานที่ทำงานราชการเอกชน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ธนาคาร โรงงาน ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้าน และองค์การต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ด้านการบริหารมีทีมงานซึ่งประสบการณ์ด้านรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี มากกว่า 10 ปี ประกอบด้วย นายทหาร นายตำรวจ (นอกราชการ) เป็นผู้ดำเนินการ และวางแผน ฝึกอบรม การปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญเฉพาะด้านจากภาครัฐคอยควบคุมการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ ทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิง การจราจร การใช้อาวุธป้องกันตัว การช่วยเหลือสังคม การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ระเบียบวินัยในการปฎิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ
0

จำนวนพนักงานรักษาความปลอดภัย

0

รางวัลพนักงาน

0

จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ